Όροι & Προϋποθέσεις

ΣΥΝΟΨΗ

Αυτή η ιστοσελίδα τη λειτουργείται από το LifewithPathos. Σε όλο τον ιστότοπο, οι όροι “εμείς”, και “μας” αναφέρονται στο LifewithPathos. Το LifewithPathos προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή/και την αγορά προϊόντων μας, συμμετέχετε στην “υπηρεσία” μας και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων αυτών των Πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν κείμενο ή / και διατίθενται μέσω υπερσύνδεσης. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηστών που είναι περιηγητές, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/ και συνεισφέροντες στην υπηρεσία.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προσεκτικά πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται από το WordPress. Μας παρέχουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα Woo-commerce που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΤΜΗΜΑ 1 – ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον την ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος ή την επαρχία διαμονής σας, ή ότι είστε την ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος ή την επαρχία διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη σας να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης. Μια παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.

ΤΜΗΜΑ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (μη συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (Β) αλλαγές ώστε να συμμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΤΜΗΜΑ 4 – ΤΡΟΠΟΠΟIHΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίζονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και οι εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η προβολή στην οθόνη του υπολογιστή σας οποιουδήποτε χρώματος θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή η τιμολόγηση των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

ΤΜHΜΑ 6 – ΑΚΡIΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙVΝ ΧΡEΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟY

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία τοποθετείτε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας παραγγελίας, ενδέχεται να επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από εμπόρους ή μεταπωλητές.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανάλογα με τις ανάγκες.

ΤΜΗΜΑ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων πάνω από τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο ούτε εισροή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμα” χωρίς εγγυήσεις, παραστάσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει από ή να σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους με τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από τον(τους) σχετικό (- ους) τρίτο (- ους) πάροχο (- ους).

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους. Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιαδήποτε υλικά ή ιστότοπους τρίτων ή για άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές των τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι ισχυρισμοί, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αν, μετά από αίτημά μας, στείλετε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις (για παράδειγμα, τις συμμετοχές για διαγωνισμό) ή χωρίς αίτηση από μας στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχόλια, ή άλλα υλικά, είτε online, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, “σχόλια”), συμφωνείτε ότι έχουμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε , να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και αλλιώς να χρησιμοποιήσουμε με οποιοδήποτε μέσο, οποιοδήποτε σχόλιο αφήσετε στον ιστότοπο μας. Μπορούμε αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρούμε εμπιστευτικά τα σχόλια. (2) να καταβάλλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια; ή (3) να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που καθορίζουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ως παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο ή περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος από τον εαυτό σας, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση των τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΤΜΗΜΑ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την πολιτική απορρήτου μας. Δείτε την πολιτική απορρήτου μας για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την συλλογή των προσωπικών πληροφοριών σας.

ΤΜΗΜΑ 11 – ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμολόγηση, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να διευκρινίζουμε πληροφορίες στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, θα πρέπει να λαμβάνεται για να υποδείξει ότι όλες οι πληροφορίες στην υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΤΜΗΜΑ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (Α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό * (Β) να ζητήσετε από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις * (γ) να παραβιάσετε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικά διατάγματα * (δ) να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας; (ε) να παρενοχλήσετε οποιονδήποτε,( εξύβριση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβίσει ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, ή την αναπηρία) , (στ) να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες * (γ) για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Διαδίκτυο * (h) να συλλέξετε ή να παρακολουθήσετε τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων, (i) για το spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ή scrape; (Ι) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή (ια) για να παρεμβείτε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΤΜΗΜΑ 13 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας παρέχονται (εκτός από τα ρητά δηλωμένα από εμάς) “ως έχουν” και “ως διαθέσιμα” για τη χρήση σας, χωρίς καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, η coach δεν παρέχει εγγυήσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσης, ρητές ή σιωπηρές σε σχέση με τις υπηρεσίες coaching που διαπραγματεύονται, συμφωνούνται και παρέχονται. Σε καμία περίπτωση η coach δεν ευθύνεται έναντι του πελάτη για τυχόν έμμεσες, αποθετικές ή ειδικές ζημίες.

Παρά τις ζημιές που μπορεί να υποστεί ο πελάτης, ολόκληρη η ευθύνη του coach σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, θα πρέπει να περιορίζεται στο ποσό που πράγματι καταβάλλεται από τον πελάτη στον coach στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας για όλες τις υπηρεσίες coaching που παρέχονται μέσω και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης.

ΤΜΗΜΑ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και κρατήσετε το LifewithPathos και τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αναδόχους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές, τους βοηθούς και τους εργαζομένους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο ή που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων της Υπηρεσίας ή τα έγγραφα που ενσωματώνει μέσω παραπομπής, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

ΤΜΗΜΑ 15 – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα είναι εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

ΤΜΗΜΑ 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός και μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε, ή υποψιαζόμαστε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού και/ή συνεπώς μπορεί να σας αρνηθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΤΜΗΜΑ 17 – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες Όροι χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύτηκαν από μας σε αυτό το site ή σε σχέση με Την Υπηρεσία, αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ μας και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις, είτε προφορικές ή γραπτές, ανάμεσα σε εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν προγενέστερες εκδόσεις των Όρων της Υπηρεσίας). Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά των ανθρώπων σύνταξης των όρων.

ΤΜΗΜΑ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας.

ΤΜΗΜΑ 19 – ΣΧΕΣΗ COACH – ΠΕΛΑΤΗ

Α. Ο coach συμφωνεί να διατηρήσει την ηθική και τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχει θεσπίσει η το International Coach Federation ” (ICF) ” (Coachfederation.org/ethics). Συνιστάται ο πελάτης να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας του ICF και τα ισχύοντα πρότυπα συμπεριφοράς.

Β. O πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δημιουργία και εφαρμογή της δικής του σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας, αποφάσεων, επιλογών, ενεργειών και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη σχέση του coach με τον πελάτη, τις κλήσεις coaching και τις αλληλεπιδράσεις του με τον coach. Ως εκ τούτου, ο πελάτης συμφωνεί ότι ο coach δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ενέργειες ή αδράνεια, ή για οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από τον coach. Ο πελάτης καταλαβαίνει ότι το coaching δεν είναι θεραπεία και δεν υποκαθιστά τη θεραπεία και δεν εμποδίζει τη θεραπεία οποιασδήποτε ψυχικής διαταραχής ή ιατρικής ασθένειας.

Γ. Ο πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι μπορεί να τερματίσει ή να διακόψει τη σχέση με τον coach ανά πάσα στιγμή.

Δ. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το coaching είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς της ζωής του ή της εργασίας του , και να απαιτεί πληροφορίες όπως οικονομικές, υγείας, σχέσης, εκπαίδευσης και αναψυχής. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η απόφαση για το πώς να χειριστεί αυτά τα θέματα, ενσωματώνει τις αρχές coaching σε αυτούς τους τομείς και η εφαρμογή των επιλογών είναι αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη.

Ε. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το coaching δεν περιλαμβάνει τη διάγνωση ή τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών, όπως ορίζεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και ότι το coaching δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την παροχή συμβούλων, ψυχοθεραπείας, ψυχανάλυσης, φροντίδας ψυχικής υγείας, θεραπείας κατάχρησης ουσιών, ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών από νομικούς, ιατρικούς ή άλλους ειδικευμένους επαγγελματίες και ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να αναζητήσει τέτοια ανεξάρτητη επαγγελματική καθοδήγηση, όπως απαιτείται. Εάν ο πελάτης είναι επί του παρόντος υπό τη φροντίδα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, συνιστάται ο πελάτης να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τη φύση και την έκταση της σχέσης coaching που έχει συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον coach.

Ο πελάτης κατανοεί ότι για να ενισχύσει τη επιτυχία του coaching, χρειάζεται να επικοινωνεί ειλικρινά, να είναι ανοιχτός σε ανατροφοδότηση και βοήθεια και να δημιουργεί το χρόνο και την ενέργεια για να συμμετάσχει πλήρως στο πρόγραμμα.

ΤΜΗΜΑ 20 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την ιστοσελίδα μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στην υπηρεσία μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 21 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποσταλούν στο contact@lifewithpathos.com.

https://www.lifewithpathos.com/wp-content/uploads/2020/09/logo_life_w.png

Επισκεφθείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

https://www.lifewithpathos.com/wp-content/uploads/2020/03/logo_life_w.png

Επισκεφθείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

© 2020 LifewithPathos.com. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

© 2020 LifewithPathos.com. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.